Monica & Åke

Monica och Åke hittade till Vintjärn 1991 efter att sett en annons på det gamla posthuset. I källaren fanns byns postkontor där alla gruvarbetarnas löner betalades ut. I trädgården växer framförallt äppel- och körsbärsträd, syrener och ängsblommor. Bakom huset ligger dammen som är en kommunal badplats men används som privat. Åke är ordförande i byns samfällighet, Frank är revisor i intresseföreningen, Monica är ledarmot i intresseföreningen och Elin ordförande i Folkets hus. Både Monica, Åke, Frank och Martin Weyler är medlemmar i byns jaktlag.

Länk till Facebook sidan Vi som har anknytning till Vintjärn

Gruvan

Under 253 år, 1725 - 1978, bröts det järnmalm i Vintjärn. Fyndigheten hittades år 1725 av finnen Olof Andersson i Gräsbackatorp på väg till kyrkan i Svärdsjö. Under gruvans storhetstid på 1920-talet bodde omkring 400 personer och 1940-1978 omkring 200 personer i Vintjärn. Nu har all gruvverksamhet upphört men resterna finns kvar i byn som hus, dagbrott och minnen. Nu förvaltas gruvan av Falu gruva. Vintjärn var också en järnvägsknut med förgreningar till Åg, för malmtransport och till kusten via Linghed men även järnvägen är nedlagd.

Länk till hemsida för Vintjärns Gruvfält

Folkets hus

I Vintjärns Folkets hus brukade det anordnas populära danskvällar med både lokala och nationellt kända artister. Det brukade även spelas biofilm och ordnas andra sammankomster. Nu används lokalen till bl.a. hemvändarfest, utställning om järnets väg, bluegrasscafé...och bröllop!