Present

Vi vill bara att du kommer!

Men lämna gärna en gåva till Parkinsonfonden. Plusgiro 90 07 94 - 9, Bankgiro 900 - 79 49.

Eller till Norges Parkinsonforbund bankkontonummer: 6116 05 31176